Omanikud ja juhtimine

 

AS Kuressaare Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts. Alates 2004.aastast olid aktsionärideks Kuressaare linn ja 13 valda. Pärast 2017. a. haldusreformi on aktsionärideks  kolm valda.

Aktsiate jaotumine   2017.a. muudatuste järel on:

Omanik Osalus
   
Saaremaa vald 97,81%
   
Muhu vald 1,54%
   
Ruhnu vald 0,65%
   
   
   
   
   
   

 

Ettevõtte põhitegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine Kuressaare linnas ning Saare maakonna valdades. Ettevõtte aktsiakapitali suurus on 30.06.2015.a. seisuga 5 675 520 eurot.

Kvaliteetne joogivesi tarbija kraanis, tekkiva reovee ärajuhtimine reoveepuhastitele ja vastavalt keskkonnanõuetele puhastatud heitvee juhtimine loodusesse - need on ettevõtte tegevuse põhieesmärgid ja -kohustused.

 

JUHTIMINE

1. Aktsiaseltsi juhib  2-liikmeline juhatus: Ain Saaremäel  ja  Aivar Sõrm.
2. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes üheksa liikmeline nõukogu:   

Villi Pihl Saaremaa vald esimees
Villu Vatsfeld Saaremaa vald liige
Tambet Kikas Saaremaa vald liige
Jüri Saar Saaremaa vald liige
Taavi Rauniste Saaremaa vald liige
Reeda Kaal Keskkonnaministeerium liige
Mart Undrest Saaremaa vald liige
     

 

 

Kliendid

Käesoleval ajal opereerib AS Kuressaare Veevärk linnas ja 8 vallas. 3 vallas tegutsevad rendilepingu alusel vallale kuuluvad ettevõtted.
VK-teenuste kliente (kinnistuid) linnas 31.12.14. seisuga: 

eramajad 2095 tk
korteriühistud 137 tk
KEH hallatavad korterelamud 109 tk
Asutused ja ettevõtted 332 tk
Kokku kliente  (kinnist.) 2673 tk

 

VK-teenuste kliente (kinnistuid) valdades 31.12.14. seisuga:

eramajad 640 tk
korteriühistud 106 tk
KEH hallatavad korterelamud -     tk
Asutused ja ettevõtted 124 tk
Kokku kliente  (kinnist.) 870 tk