Omanikud ja juhtimine

 

AS Kuressaare Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts. Alates 2004.aastast olid aktsionärideks Kuressaare linn ja 13 valda. Pärast 2017. a. haldusreformi on aktsionärideks  kolm valda.

Aktsiate jaotumine   on:

Omanik Osalus
   
Saaremaa vald 97,78%
   
Muhu vald 1,29%
   
Ruhnu vald 0,93%
   
   
   
   
   
   

 

Ettevõtte põhitegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine Kuressaare linnas ning Saare maakonna valdades. Ettevõtte aktsiakapitali suurus on 31.12.2022.a. seisuga 11 514 176 eurot.

Kvaliteetne joogivesi tarbija kraanis, tekkiva reovee ärajuhtimine reoveepuhastitele ja vastavalt keskkonnanõuetele puhastatud heitvee juhtimine loodusesse - need on ettevõtte tegevuse põhieesmärgid ja -kohustused.

 

JUHTIMINE

1. Aktsiaseltsi juhib  2-liikmeline juhatus: Ain Saaremäel  ja  Aivar Sõrm.
2. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes kolme liikmeline nõukogu:   

Aivar Aru Saaremaa vald esimees
Tambet Kikas Saaremaa vald liige
Andrus Raun Saaremaa vald liige
     
     
     
     
     

 

 

Kliendid

 AS Kuressaare Veevärk opereerib Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallas.
VK-teenuste kliente (kinnistuid) on 01.01.2024. seisuga: 

Saaremaa vald 4144
   sh. Kuressaare linn   2945
Muhu vald     83
Ruhnu vald     55
Kokku kliente  (kinnist.) 4282