Omanikud ja juhtimine

 

AS Kuressaare Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts. Alates 2004.aastast olid aktsionärideks Kuressaare linn ja 13 valda. Pärast 2017. a. haldusreformi on aktsionärideks  kolm valda.

Aktsiate jaotumine   on:

Omanik Osalus
   
Saaremaa vald 98,56%
   
Muhu vald 1,01%
   
Ruhnu vald 0,43%
   
   
   
   
   
   

 

Ettevõtte põhitegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine Kuressaare linnas ning Saare maakonna valdades. Ettevõtte aktsiakapitali suurus on 31.12.2020.a. seisuga 8 606 784 eurot.

Kvaliteetne joogivesi tarbija kraanis, tekkiva reovee ärajuhtimine reoveepuhastitele ja vastavalt keskkonnanõuetele puhastatud heitvee juhtimine loodusesse - need on ettevõtte tegevuse põhieesmärgid ja -kohustused.

 

JUHTIMINE

1. Aktsiaseltsi juhib  2-liikmeline juhatus: Ain Saaremäel  ja  Aivar Sõrm.
2. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes seitsme liikmeline nõukogu:   

Villi Pihl Saaremaa vald esimees
Villu Vatsfeld Saaremaa vald liige
Tambet Kikas Saaremaa vald liige
Jüri Saar Saaremaa vald liige
Taavi Rauniste Saaremaa vald liige
Reeda Kaal Keskkonnaministeerium liige
Mart Undrest Saaremaa vald liige
     

 

 

Kliendid

 AS Kuressaare Veevärk opereerib Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallas.
VK-teenuste kliente (kinnistuid) on 08.02.2021. seisuga: 

Saaremaa vald 3916
   sh. Kuressaare linn   2850
Muhu vald     78
Ruhnu vald     49
Kokku kliente  (kinnist.) 4043