Kooskõlastamine

 

Projekteerija, kes soovib kooskõlastada nii vee- ja/või kanalisatsioonirajatiste, kui ka teiste võrguvaldajate projekte/planeeringuid/geoaluseid, peab esitama kooskõlastamisele kuuluvad joonised AutoCAD dwg failiformaadis torustikega seonduvas ulatuses.

 

Kooskõlastuste andjad:

Kuressaare teeninduspiirkond (Kuressaare linn, Kudjape, Upa, Laheküla): Arthur Pärn, artur@saarevesi.ee

Muud asumid: Lembit Krischka, lembit@saarevesi.ee

 

» Kuressaare linna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
» Kuressaare linna ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
» Kuressaare linna ÜVK-ga liitumise tasu võtmise kord