Teenuste hinnakirjad
 

    Põhiteenuste hinnakiri
    Lisateenuste hinnakiri

 

 

Põhiteenuste hinnakiri

Antud hinnakiri kehtib alates 01.10.2023   ja sisaldab alates 01.01.2024 kehtima hakkanud käibemaksu määra.

Kuressaare linnas hinnakiri

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri Kuressaare linnas, Kudjape, Laheküla, Upa Sikassaare asulas alates 01.10.2023.. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 

Tasu tarbitud majandus-joogivee eest

EUR/m³

Füüsilised iskikud (elanikkond)

1,6226

Juriidilised isikud, asutused

1,6958

 

 

Tasu reovee kanaliseerimise eest

EUR/m³

Füüsilised isikud (elanikkond)

3,3916

Juriidilised isikud, asutused I hinnagrupp

3,575

Juriidilised isikud, asutused II hinnagrupp

4,258

Juriidilised isikud, asutused III hinnagrupp

6,368

 

 

Maapiirkonna hinnakiri

Hinnad käibemaksuga.
 

ELANIKUD                            

Vesi eur/m³  

Reovesi eur/m³   

KOKKU EUR/m³

Aste, Eikla;Nasva. Mändjala

1,647

3,416

5,063

Kihelkonna

1,647

3,4282

5,075

Kärla, Mätasselja

1,6348

3,4282

5,063

Lümanda

1,647

3,4526

5,100

Liiva, Piiri, Hellamaa

1,647

 

3,4526

5,100

Mustjala

1,620

3,396

5,016

Orissaare, Tagavere

1,6348

3,416

5,051

Kaali, Kõljala, Püha, Sandla

1,647

3,4526

5,100

Tornimäe, Kärneri, Puka

1,647

3,4526

5,100

Valjala, Sakla

1,647

3,4526

5,100

Ruhnu

1,879

3,001

4,880

Ruhnu abonenttasu kuus

4,880

4,880

9,760

Salme, Läätsa     

1,647

3,428

4,990

Laimjala, Käo

1,647

3,4526

5,100

Leisi, Karja,Pärsamaa, Veske

1,647

3,4526

5,100

 

 

 

 

 

JURIIDILISED                     

Vesi eur/m³  

Reovesi eur/m³   

KOKKU EUR/m³

Aste, Eikla, Nasva, Mändjala

1,6958

3,489

5,185

Kihelkonna

1,647

3,514

5,161

Kärla, Mätasselja

1,7812

3,599

5,380

Lümanda

1,647

3,453

5,100

Liiva, Piiri, Hellamaa

1,647

3,453

5,100

Mustjala

1,647

3,453

5,100

Orissaare, Tagavere

1,7202

3,538

5,258

Kaali, Kõljala, Püha, Sandla

1,647

3,453

5,100

Tornimäe, Kärneri, Puka

1,647

3,453

5,100

Valjala,Sakla

1,647

3,453

5,100

Ruhnu

1,879

3,001

4,880

Ruhnu abonenttasu kuus

4,880

4,880

9,760

Salme, Läätsa

1,647

3,56

5,173

Laimjala, Käo 

1,647

3,453

5,100

Leisi, Karja,Pärsamaa, Veske

1,647

3,453

 

5,100

 

 

 

 

 

Lisateenuste hinnakiri (kehtib alates 01.10.2023)

Hindadele lisandub käibemaks! Hinnad EUR-des.

Veeteenused. 
Vee sulgemine/avamine kliendi tellimusel, kuivas kaevus 1 tellimus 10,18 
Vee sulgemine/avamine kliendi tellimusel, veega täidetud kaevus 1 tellimus 27,32 
Valdkonna konsultatsioon 1 tund 30,00 
Hüdrantide katsetus 1 tellimus 40,00 
Plommi eemaldamine/paigaldamine tellimustööna 1 tellimus 7,30 
Kliendile kuuluva veemõõtja vahetus(teenusele lisandub veemõõtja maksumus) 1 tk 30,00 
Lisanduv transpordikulu, teenuse  osutamisel väljaspool linna piire 1 km 1,00 


Kanalisatsiooni teenused

Ummistuse likvideerimine mehaaniliste abivahenditega (lint, tross jne.) 1 tellimus 30,00 
Kanali ummistuse likvideerimine koos kaevude tühjendamisega kuni 3,5m3 1 kord 70,00 
Torustike läbipesu surveveega spetsiaalauto abil 1 h/1tellim. 95,00 
Kogumiskaevude tühjendamine 1vedu kuni 3,5m3 1 kord 50,00 
Täiendava veekoguse 3,5m3 toomine töö jätkamiseks  1 kord 30,00 
Rasvapüüdurite puhastamine 1 tellimus 115,00
Valdkonna konsultatsioon 1 h/1tellim. 30,00 
Kanali kaamerdamine 1 h/1 tellim. 50,00
Lisanduv transpordikulu teenuse osutamisel väljaspool linna piire, väikese autoga 1 km 2,00 
Lisanduv transpordikulu teenuse osutamise väljaspool linna piire, suure autoga 1 km 3,00 


Jäätmete vastuvõtt

Fekaalid 1 m³ 3,78
Pilsivesi 1 m3 76,00
Leelisvesi 1 m3 22,39
Rasvapüünise jäägid ja toiduõli 1 m3 13,43
Biopuhasti jääkmuda 1 m3 22,37
Biopuhasti jääkmuda tihendatud 1 m3 32,66
Biolagunevad jäätmed 1 t 45,63
Koldetuhk                                                      1 t             14,00


Transportteenused sadulveokiga (30 m3)

Kilomeetritasu 1 km 3,00
Mahutasu 1 m3            12,00

 

Märkused:

Teenuse hindadele lisandub käibemaks!
Teenuse osutamisel väljaspool tööaega ja puhkepäevadel rakendatakse ülaltoodud teenuse hinnale juurdehindluskoefitsienti 1,3
Teenuse hinnale lisatakse tema osutamiseks vajalike lisamaterjalide maksumus.

Lisateenuseid osutatakse võimalusel põhitöö kõrvalt elavas järjekorras

Lisateenuste tellimiseks saata e mail (saarevesi@saarevesi.ee) , kus näidata ära täpne teenuse osutamise aadress, tellija (koos kontaktandmetega), teenuse eest maksja ja reoveemahutite jms puhul ka kogus ning mida sisaldab ja kuidas on ligipääsetavus autoga.