KASULIK TEADA

Kõigile Kuressaare piirkonna klientidele ja tarbijatele teadmiseks. 09.09.23

Hetkel on Kuressaare Veevärk torustike puhastusprotsessiga jõudnud faasi, kus Kuressaare veevõrgu pea- ja jaotustorustikud on  puhtad. Sellest tulenevalt on ettevõte lõpetanud veekonteinerite täitmise.

Paraku  võib üksikuid baktereid teoreetiliselt esineda nendel kinnistute ja majade torustikel, millede veevahetus viimasel nädalal on olnud olematu või vähene. Selleks et bakterioloogilisest nakkusest lõplikult vabaneda, on vajalik läbi viia veetorustiku loputus ka kinnistute ning hoonete siseselt. Selleks palume kõigi meie tarbijate aktiivset kaasabi ja loputusprotsessi võib alustada koheselt. Kompenseerimaks tarbijatele veesaastusega kaasnenud  kahjusid  septembrikuu vee- ja kanaliteenuste eest Kuressaare piirkonna tarbijatele arvet ei esitata.

 

Alljärgnevalt on toodud kõige lihtsamad soovitused, mida tarbijad võiksid seejuures järgida:

JUHEND Kinnistu veetorustiku läbipesemiseks

    1. Läbipesu peaks hõlmama kogu kinnistu veetorustikku (nii majasisesed kui õues asuvad torud)

   2. Pesu läbiviimiseks tuleb kordamööda avada kõik kinnistu (või korteri) veekraanid (s.h. nii soe kui külm vesi) alustades soovituslikult 1. korrusest ja liikuda korruste kaupa ülespoole.

   3. Kui kinnistul või korteris on veetorule paigaldatud veefiltrid, siis on soovitatav vahetada filterelement.

    4. Majapidamises asuvate veevõrguga ühendatud veemahutite (reservuaaride) ja boilerite läbipesu teostada viimasena.

   5.  Kui mahuti või boiler on püsivalt veetoruga ühendatud ja veevõrgust täidetav, tuleb mahutist või boilerist välja lasta nii palju vett, kui suur on mahuti või boileri maht. Selleks tuleb avada mahuti kraan või boileri kuumaveekraan.

    6.   Iga kraani hoida avatuna ca. 5 minutit.     Suurkinnistute omanikel eeldatavalt torustike oluliselt suurema mahuga palume torustike läbiloputamisel lähtuda nende eeldatavast mahust

AS Kuressaare Veevärk

 

Ära tee troppi! WC pole prügikast!

Alltoodud lingil on palju praktilisi nõuandeid, kuidas tarbijad peaks/ ei peaks käituma.

http://evel.ee/teabepank/ara-tee-troppi/

 

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Loe lähemalt siit.

Eelnõu paneb piiri majapidamiste reoveega looduse saastamisele  https://www.envir.ee/et/node/12532

EVEL-i sõnum veetarbijatele - WC-pott pole prügikast.

Terviseamet: Kasutuseta seisnud torustikud tuleb enne joogivee tarbimist üle loputada http://evel.ee/terviseamet-kasutuseta-seisnud-torustikud-tuleb-enne-joogivee-tarbimist-ule-loputada/