Puhas vesi puhtast loodusest.

Loodusest loodusesse puhtalt ja professionaalselt.
Teated veekatkestustest

 


Loe rohkemAS Kuressaare Veevärk veebileht on uuenenud.

Uus veebileht võimaldab meie klientidel mugavamalt ja tänapäevasel edastada veenäitu.

Ära tee troppi! WC pole prügikast!

Lingil on palju praktilisi nõuandeid, kuidas tarbijad peaks/ ei peaks käituma

http://evel.ee/teabepank/ara-tee-troppi/

Tere tulemast

AS Kuressaare Veevärk tegeleb puhta joogiveega varustamise ja reovee ärajuhtimisega Saare maakonnas

 

                                Teavitus Pärsama teeninduspiirkonna tarbijatele

14. novembril Pärsama pumplast võetud vee-analüüsis leidus minimalistlik koli-laadse bakteri näit . Ettevaatusabinõuna alustas Kuressaare Veevärk koheselt piirkonna tarbevee kloreerimist. Kõik puurkaevu ja veetrassi kordusproovid on järgnevalt olnud puhtad, mis viitab ühekordsele juhuleiule. Kuna Pärsama piirkonna joogivett töödeldakse nüüdsest 24/7 UV lambi abil, siis joogivee puhtus ja tarbimiskõlbulikkus on täielikult tagatud ning puudub igasugune vajadus tema eeltöötlemiseks enne tarbimist

AS Kuressaare Veevärk

 

Kuressaare joogivee kvaliteedist

Seoses Tõlli-Ansi veehaarde valgala reostumisega teostab Kuressaare Veevärk jätkuvalt linna tarbevee kontrolli võttes iganädalaselt 24 veeanalüüsi võrgu erinevatest seirepunktidest.

Alates 01.septembrist toimub Kuressaare tarbevee kloreerimine ning alates 06.septembrist ei ole leidunud üheski analüüsis bakteriaalseid leide. Sellest tulenevalt on Terviseamet tunnistanud Kuressaare joogivee täies ulatuses tarvitamiskõlbulikuks ilma piiranguteta.

Paralleelselt linna veetrassi seirega võtab Kuressaare Veevärk pidevaid vee-analüüse Tõllil asuvatest toorvee puurkaevudest. Sealsed bakteriaalsed saastenäitajad on küll madalad kuid jätkuvalt olemas. Seetõttu jätkatakse tarbevee kloreerimist ning planeeritakse kloreerimise asendamist muu tehnilise lahendusega, varustamaks tarbijaid puhta ning keemiavaba joogiveega.

AS Kuressaare Veevärk

 


Kontaktandmed

Kuressaare Veevärk AS

Pikk 23, Kuressaare

93819 SAAREMAA

Reg.nr. 10083079

Kontor avatud E-R k. 8-12 ja 13-17

24h rikketelefon

52 40 868

Klienditeenindus

45 33 515

53 434 284

 

Iseteenindus

Saatke näidud meie kodulehelt!