Teenuste hinnakirjad
 

    Põhiteenuste hinnakiri
    Lisateenuste hinnakiri

 

 

Põhiteenuste hinnakiri

 

Kuressaare linnas hinnakiri

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnakiri Kuressaare linnas alates 1.juulist 2019.a. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 

Tasu tarbitud majandus-joogivee eest

EUR/m³

Füüsilised iskikud (elanikkond)

1,128

Juriidilised isikud, asutused

1,212

 

 

Tasu reovee kanaliseerimise eest

EUR/m³

Füüsilised isikud (elanikkond)

2,220

Juriidilised isikud, asutused I hinnagrupp

2,412

Juriidilised isikud, asutused II hinnagrupp

2,604

Juriidilised isikud, asutused III hinnagrupp

3,348

 

 

Maa piirkonnas hinnakiri

Hinnad käibemaksuga.
 

ELANIKUD                            

Vesi eur/m³  

Reovesi eur/m³   

KOKKU EUR/m³

Aste

1,140

2,160

3,300

Eikla

1,140

2,160

3,300

Kihelkonna

1,380

2,400

3,780

Kärla

1,116

2,028

3,144

Lümanda

1,440

2,520

3,960

Muhu

1,440

2,520

3,960

Mustjala

1,344

2,400

3,744

Nasva

1,140

2,160

3,300

Orissaare

1,320

2,400

3,720

Pihtla

1,512

2,640

4,152

Pöide

1,512

2,640

4,152

Valjala

1,344

2,304

3,648

Ruhnu

1,404

2,820

4,224

Sandla

1,512

2,640

4,152

Ruhnu abonenttasu kuus

4,800

4,800

9,600

Salme ja Läätsa     

1,260

1,920

3,180

Laimjala osavald

1,260

1,740

3,000

Leisi, Karja,Pärsamaa, Veski

1,200

1,800

3,000

Leisi, Karja;Veski; Pärsamaa abonenttasu kuus

 

 

1,000

 

JURIIDILISED                     

Vesi eur/m³  

Reovesi eur/m³   

KOKKU EUR/m³

Aste

1,308

2,436

3,744

Eikla

1,308

2,436

3,744

Kihelkonna

1,380

2,736

4,116

Kärla

1,656

2,616

4,272

Lümanda

1,440

2,520

3,960

Muhu

1,440

2,520

3,960

Mustjala

1,344

2,400

3,744

Nasva

1,308

2,436

3,744

Orissaare

1,656

2,832

4,488

Pihtla

1,512

2,640

4,152

Pöide

1,512

2,640

4,152

Valjala

1,344

2,304

3,648

Ruhnu

1,404

2,820

4,224

Sandla

1,512

2,640

4,152

Ruhnu abonenttasu

4,8/kuus

4,8/kuus

9,6/kuus

Salme ja Läätsa

1,260

2,510

3,770

Laimjala osavald

1,260

1,740

3,000

Leisi, Karja,Pärsamaa, Veski

1,200

1,800

3,000

Leisi, Karja;Veski; Pärsamaa abonenttasu kuus

 

 

1,000

 

Lisateenuste hinnakiri

Veevärgi teenused. Hindadele lisandub käibemaks!

Vee sulgemine/avamine kliendi tellimusel, kuivas kaevus 1 tellimus 7,36 EUR
Vee sulgemine/avamine kliendi tellimusel, veega täidetud kaevus 1 tellimus 19,95 EUR
Remonditööd ja konsultatsioon. Torustiku ja VMS remonttööd 1 tund/tellimus 20,00 EUR
Plommi eemaldamine/paigaldamine tellimustööna 1 tellimus 5,21 EUR
Lisanduv transpordikulu, teenuse  osutamisel väljaspool linna piire 1 km 2,00 EUR


Kanalisatsiooni teenused

Ummistuse likvideerimine mehaaniliste abivahenditega (lint, tross jne.) 1 tellimus 20,00 EUR
Kanali ummistuse likvideerimine koos kaevude tühjendamisega kuni 3,5m3 1 kord 50,00 EUR
Torustike läbipesu surveveega spetsiaalauto abil 1 h/1tellim. 70,00 EUR
Kogumiskaevude tühjendamine 1vedu kuni 3,5m3 1 kord 35,00 EUR
Täiendava veekoguse 3,5m3 toomine töö jätkamiseks või tarbevee toomine kliendi tellimusel. 1 kord 20,00 EUR
Rasvapüüdurite puhastamine 1 tellimus 81,45 EUR
Remonditööd ja konsultatsioon 1 h/1tellim. 20,00 EUR
Lisanduv transpordikulu teenuse osutamisel väljaspool linna piire, väikese autoga 1 km 2,00 EUR
Lisanduv transpordikulu teenuse osutamise väljaspool linna piires, suure autoga 1 km 3,00 EUR


Jäätmete vastuvõtt

Vedeljäätmed 1 m³ / 1 t 2,77 / 54,32 EUR
Tahked jäätmed                                                       1 t             10 / 32.59 EUR


Muud teenused

Liikuv tehniline abi 1 m³ / 1 t 2,77 / 54,32 EUR
Vedelainete vedu 1 t             10 / 32.59 EUR
Lisanduv transpordikulu teenuse osutamisel väljaspool linna piire                                 1 km hind kokkuleppel

 

Märkused:

Teenuse hindadele lisandub käibemaks!
Teenuse osutamisel väljaspool tööaega ja puhkepäevadel rakendatakse ülaltoodud teenuse hinnale juurdehindluskoefitsienti 1,3
Teenuse hinnale lisatakse tema osutamiseks vajalike lisamaterjalide maksumus.